Holistisch

Veel factoren hebben invloed op het welbevinden van een paard. Voorbeelden zijn de beweeglijkheid van de gewrichten in het lichaam, het functioneren van alle orgaan-systemen, het gebit en de voeding. Ook spelen een juiste belasting en daarmee een goed passend zadel en een in balans zittende ruiter een cruciale rol. Bij een holistische benadering wordt met al deze zaken rekening gehouden.
Feitelijk komt het e op neer dat we graag willen proberen het probleem al in een vroeg stadium te traceren zodat grote gevolgen wellicht uit kunnen blijven.

Om de juiste energiefrequenties te meten werken wij een Lecher-antenne zoals hieronder op de afbeelding. Deze methode geeft aan waar de energie op de juiste frequentie functioneert en waar verbetering nodig is. Ieder orgaan heeft een eigen frequentie waarop hij zou moeten functioneren, dit kan gemeten worden en indien een afwijkende frequentie wordt waargenomen kan met behulp van een de behandelmethoden hulp geboden worden.

lecher4