Acupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van een behandelmethode in de traditionele Chinese geneeskunde. Hierbij worden naalden op
zogenaamde acupunctuur-punten in het lichaam gestoken of met mineralen behandeld. Deze methode bestaat meer dan 2500 jaar en is nauw verbonden met de Chinese filosofie.Sinds de bronstijd worden metalen naalden gebruikt, voor die tijd gebruikte men vermoedelijk naalden van botsplinters of steen. Naast de klassieke Chinese acupunctuur met naalden bestaat electro-acupunctuur waarbij een zwakke elektrische stroom door de naalden loopt en laseracupunctuur waarbij geen naalden worden gebruikt maar men een lage intensiteit laserlicht op de gebruikelijke plaatsen straalt/
Voor de werkzaamheid van acupunctuur is er gaandeweg meer wetenschappelijk bewijs voorhanden. De World Helath Organization (WHO) overzag in 1979 het samenstellen van een lijst van aandoeningen waarbij het mogelijk het gebruik van acupunctuur zinvol zou kunnen zijn. Een WHO-rapport maakt melding van een aantal wetenschappelijke publicaties waarmee men zegt aan te tonen dat acupunctuur in een effectieve behandeling kan voorzien van een variëteit aan aandoeningen, symptomen en condities.

Op de Riethof werken wij de
traditionele naalden en met mineralen, deze laatste hebben een zeer zuivere en precieze werking.acupunctuur mineralen_edited-1 acupunctuur charlotte